TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Spisek przeciwko Kościołowi. Tom 2

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 44,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook

Spis treści obu tomów

tom 1.

Wstęp do wydania amerykańskiego 7

Dedykacja 9 Część I - Tajne siły komunizmu

Rozdział 1: Komunizm niszczycielem 14

Rozdział 2: Twórcy systemu 19

Rozdział 3: Przywódcy komunizmu 27

Rozdział 4: Finansiści komunizmu 44

Rozdział 5: Żydowskie świadectwa 54

Część II - Siły skryte za wolnomularstwem

Rozdział 1: Masoneria wrogiem Kościoła i chrześcijaństwa 61

Rozdział 2: Żydowscy założyciele masonerii 64

Rozdział 3: Żydowscy przywódcy masonerii 69

Rozdział 4: Masońskie zbrodnie 75

Rozdział 5: Masoneria jako propagatorzy jakobińskich rewolucji 80

Rozdział 6: Masoneria sprzyja szerzeniu żydowskiego komunizmu 90

Część III: Synagoga Szatana

Rozdział 1: Żydowska żądza władzy 97

Rozdział 2: Więcej o religii żydowskiej 108

Rozdział 3: Klątwy Boga przeciw Żydom 111

Rozdział 4: Rzezie Żydów nakazane przez Boga jako kara: Biblia 120

Rozdział 5: Antysemityzm i chrześcijaństwo 125

Rozdział 6: Żydzi: "Chrystus symbolem antysemityzmu" 133

Rozdział 7: Bogobójczy naród 141

Rozdział 8: Apostołowie potępiają Żydów za zabójstwo Chrystusa 150

Rozdział 9: Moralność walki, zamiast fatalnego defetyzmu 154

Rozdział 10: Żydzi mordują chrześcijan i prześladują apostołów 165

Rozdział 11: Żydzi wywołują prześladowania chrześcijan w Rzy- mie 175

Część IV: Żydowska "piąta kolumna" wewnątrz duchowieństwa

Rozdział 1: Ośmiornica dusząca chrześcijaństwo 184

Rozdział 2: Pochodzenie "piątej kolumny" 188

Rozdział 3: "Piąta kolumna" w akcji 196

Rozdział 4: Żydzi ojcami gnostyków 206

Rozdział 5: Żyd Ariusz i jego herezja 218

Rozdział 6: Żydzi sojusznikami Juliana Apostaty 231

Rozdział 7: Święci Jan Chryzostom i Ambroży potępiają Żydów 236

Rozdział 8: Św. Cyryl z Aleksandrii pokonuje Nestoriusza i wypę- dza Żydów 245

Rozdział 9: Barbarzyńska inwazja. Zwycięstwo ariańskich Żydów 255

Rozdział 10: Zwycięstwo katolików 260

Rozdział 11: III Sobór w Toledo usuwa Żydów z urzędów publicz- nych 266

Rozdział 12: IV Sobór w Toledo: deklaracja ekskomuniki bluźnier- czych biskupów i duchownych wspierających Żydów 270

tom 2.

Rozdział 13: Potępienie królów i katolickiego kleru, zaniedbują- cych walkę z żydostwem 11

Rozdział 14: Kościół zwalcza tajne żydostwo. Ekskomunika niedba- łych biskupów 20

Rozdział 15: Konieczność zniszczenia żydowskiej "piątej kolum- ny" 35

Rozdział 16: Żydowskie spiski ukarane niewolą 38

Rozdział 17: Porozumienie chrześcijańsko-żydowskie. Początek upadku 45

Rozdział 18: Żydzi zdradzają najbardziej lojalnych przyjaciół 54

Rozdział 19: Synody Kościoła zwalczają żydostwo 68

Rozdział 20: Próba poddania Świętego Cesarstwa Rzymskiego ży-dowskiej władzy 78

Rozdział 21: Synod w Meaux walczy z jawnymi i tajnymi ży- dami 91

Rozdział 22: Terror żydowski w Kastylii w XIV wieku 98

Rozdział 23: Żydzi zdradzają najłaskawszych protektorów 109

Rozdział 24: Żydowska infiltracja kleru 115

Rozdział 25: Żydowski kardynał zostaje papieżem 131

Rozdział 26: Święci Bernard i Norbert uwalniają Kościół ze szpo- nów żydostwa 141

Rozdział 27: Żydowsko-republikańska rewolucja w XII wieku 150

Rozdział 28: Kwintescencja żydowskich rewolucji: świeckie ataki na tradycję Kościoła 157

Rozdział 29: Tajne żydostwo i średniowieczne herezje: albigensi 169

Rozdział 30: Żydzi najbardziej niebezpiecznym wrogiem Kościoła: waldensi 181

Rozdział 31: Wielki papież Grzegorz VII (Hildebrand) niszczy ży- dowską teokrację w północnych Włoszech 186

Rozdział 32: Żydowska "piąta kolumna" w rosyjskim Kościele Pra- wosławnym 190

Rozdział 33: Żydzi szerzą kult szatana 197

Rozdział 34: Kościół i kraje chrześcijańskie organizują obronę prze- ciwko wielkiej rewolucji żydowskiej w średniowieczu 201

Rozdział 35: Arcybiskup i siedmiu biskupów oskarżeni o lucyferia-nizm 208

Rozdział 36: III Sobór Laterański ekskomunikuje i wyklucza bisku-pów i księży wspierających herezje lub nie wyrażających wobec nich sprzeciwu 214

Rozdział 37: Wielki papież Innocenty III i IV Sobór Laterański uz- nają za dobro i obowiązek to, co żydzi nazywają rasizmem i antyse- mityzmem 221

Rozdział 38: Mnisi, zakonnice i biskupi, będący tajnymi żydami 228

Rozdział 39: Żydowsko-masońska infiltracja Zakonu Jezuitów 248

Rozdział 40: Spiski przeciwko historii i obrzędom 259

Rozdział 41: Błędy nazistów i imperialistów 264

Rozdział 42: Papieże, Ojcowie Kościoła oraz święci walczą z ży- dami i potępiają ich 271

Rozdział 43: Żydowsko-chrześcijańskie wspólnoty. Loże masońskie z nową pieczęcią? 290

Rozdział 44: Przyjazne stosunki żydowsko-chrześcijańskie 295

Przypisy do Części IV .......................................................................301

Ze wstępu do wydania amerykańskiego:

Ta - bardzo pod względem historycznym ważna książka - zostanie według wszelkiego prawdopodobieństwa zaatakowana jako antysemicka. Ale niech nikt nie ulegnie błędnemu wrażeniu, ani nie zaniecha poważnego i naukowego przemyślenia przedstawionych tu faktów. Zajmiemy się jednym z głównych czynników historii, a dokładniej historii Kościoła Katolickiego. Nie będzie tu żadnego negatywngo i niszczycielskiego antysemityzmu. Oczywistym jest, że Żydzi odegrali ogromną i nie zawsze pozytywną rolę w historii ludzkości. Równie oczywiste, że ich działania nie zawsze były przyjazne wobec chrześcijan i nie-Żydowskich narodów. Potwierdza to ogromna ilość dowodów zarówno z żydowskich, jak i z innych źródeł o niekwestionowalnym autorytecie.

To dzieło wielkiej erudycji pokazuje nie tylko znajomość przeszłości. Widać również i to, że jej autor miał wiedzę o przyszłych, pod pewnymi względami niezwykle ważnych, wydarzeniach. Pierwsze wydanie w języku włoskim rozpoczynało się od stwierdzenia, że autorzy wiedzieli, iż celem zwołania Soboru Watykańskiego II, było przekonanie go do oświadczenia, że Żydzi nie ponoszą odpowiedzialności za ukrzyżowanie Zbawiciela. Książka ta pojawiła się przed pierwszą sesją Soboru. Zgodnie z przewidywaniem autora, propozycję taką wysunięto. Użyto wielkiego nacisku, żeby ją przyjąć oraz żeby, nawet po rozmyciu postulatów, choćby część z nich została zaaprobowana.

Nie można zaprzeczyć, niezależnie od istoty samej propozycji, że fakt umożliwienia Żydom takich działań na najwyższych szczeblach hierarchii Kościoła Katolickiego, bez względu na to jak wpływowym, ma ogromne znaczenie nie tylko dla katolików, ale i dla wszystkich innych - nawet niechrześcijan.

Możliwe było nie tylko znalezienie ludzi na szczytach hierarchii, by promowali ten projekt, ale zdawało się w Soborze uczestniczyć wielu biskupów, którzy nie rozumieli zupełnie wagi tego problemu.

Nikt nie może źle sądzić tych, których sprawa dotyczy; zrozumiałe jest, że Żydzi chcą "poprawić swój wizerunek", zwłaszcza że mają potencjał by to zrobić. Na pewno nie należy wyciągać wniosków, że sami Żydzi, lub inni, wprowadzeni w błąd, powinni być przedmiotem krytyki. Powinny natomiast być powszechnie znane fakty, powinna wyjść na jaw prawda dotycząca wszystkich spraw tak wielkiej wagi, szczególnie gdy mają one wpływ na czystość i oddziaływanie Kościoła. I w tym wszystkie kościoły z poczuciem pilności powinny pomóc.

Należy jednak zwrócić uwagę owym Żydom na to, że zamiast podejmowania prób poprawy swojej reputacji i zwiększania swoich wpływów poprzez wspieranie oszustw i atakowania chrześcijańskich tradycji - najlepiej zadbaliby o swoje interesy, pozytywnie nastawiając własne serca i postawę wobec innych. Wielokrotnie na przestrzeni wieków przeceniali swoje możliwości, skarżąc się później na rezultaty, za które tylko oni byli odpowiedzialni.

Ostatnia inicjatywa w Rzymie posłużyła jedynie temu, żeby zwrócić uwagę inteligentnych i przyzwoitych ludzi na bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich. Jest oczywistym obowiązkiem wszystkich, którzy mogą przeczytać tę książkę, aby jej zawartość stała się znana, aby zachęcać wszystkich swoich znajomych do jej nabycia, czytania i propagowania.

Redaktor - St. Anthony Press

Los Angeles, California

15.02.1967

Zapytaj o przedmiot

Spisek przeciwko Kościołowi. Tom 2