TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Żywa historia

Wysyłka 7 dni roboczych
Cena 29,00
Twitter LinkedIn Wykop
W przedmowie do swej książki Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski pisze:

Po wydaniu książek „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” i „Nie zapomnij o Kresach”, a także po wydaniu wywiadu-rzeki pt. „Chodzi mi tylko o prawdę”, dostałem wiele listów z prośbą o kontynuowanie tematyki historycznej. Autorzy tych listów upominali się o dzieje Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz o wydarzenia z najnowszej historii Polski i Europy. Szczególnie chodziło im o to sprawy, które ze względu na poprawność polityczną, narzucaną naszemu społeczeństwu po tzw. „okrągłym stole” w 1989 r. i po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2005 r., są bądź całkowicie przemilczane w mediach i wyrugowane z podręczników szkolnych, bądź zepchnięte na absolutny margines.

Z podobnymi prośbami spotykałem się także na spotkania autorskich, w tym też na tych ze studentami i młodzieżą szkolną, których w latach 2007 – 2014 odbyłem bardzo wiele tak w kraju, jak i w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Holandii, Austrii i Niemczech. Organizatorami tych spotkań były najróżniejsze organizacje społeczne i patriotyczne oraz parafie i duszpasterstwa katolickie, za co im niniejszym bardzo dziękuję.

Odpowiadając na te prośby przygotowałem szereg tekstów, które mają charakter popularno-naukowy. Część z nich została napisana specjalnie na potrzeby niniejszej książki i nie była do tej pory nigdzie publikowana. Pozostała część jest natomiast rozbudowaną i uaktualniona wersja tekstów, które ukazała się drukiem w różnych mediach. Chodzi głównie o te media, z którymi ma przyjemność współpracować, czyli w kwartalniku „Opcja na prawo”, dwumięczniku „Misyjne Drogi” i tygodniku „Do Rzeczy” oraz w biuletynach organizacji kresowych i patriotycznych, a także na portalach internetowych Prawy.pl, RMF 24.pl i Wirtualna Polska – Historia. Niektóre z nich były publikowane również w tygodniku „Gazeta Polska”, z którym po siedmiu latach współpracy musiałem rozstać się na początku bieżącego roku ze względu na dwukrotne zdjęcie przez cenzurę redakcyjną felietonu pt. „Banderowcy w nowym rządzie Ukrainy”. Dodam, że felieton ten stał się także częścią niniejszej publikacji.

Za pomoc przy wydaniu tej książki bardzo dziękuję pani Annie Łoś, które po śmierci swego męża, Marka Łosia, kieruje obecnie Małym Wydawnictwem. Dziękuję także zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim tym, którzy zgodzili się udostępnić swoje zdjęcia. Całkowity dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na potrzeby niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i jej filii.

oto jedna z recenzji:

Dramatyczne historie ludzi i społeczności, nierozwiązane sprawy i przemilczane tragedie, zbrodnia i poświęcenie, Kościół „złomny i niezłomny” – o tym pisze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w nowej książce „Żywa Historia”, która ukazuje mało znane fragmenty polskiej i europejskiej historii ostatniego stulecia.

Jak zaznaczył autor podczas promocji, tytuł książki ma przypominać, że problemy historyczne, zwłaszcza te bolesne i do tej pory nierozwiązane, mają duży wpływ na teraźniejszość.

Ponad 200-stronnicowe wydawnictwo, wzbogacone kolorowymi zdjęciami, jest odpowiedzią ks. Isakowicza-Zaleskiego na prośby czytelników jego poprzednich publikacji „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, „Nie zapomnij o Kresach” oraz wywiadu-rzeki „Chodzi mi tylko prawdę”. „Otrzymywałem wiele próśb, zwłaszcza od młodzieży licealnej, aby przedstawić mało znane lub w ogóle nieznane, nieopisywane ze względu na poprawność polityczną, fragmenty historii” – powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

Czytelników – mówił autor – interesuje przede wszystkim najnowsza historia, a zwłaszcza sprawy, które „ze względu na poprawność polityczną narzuconą naszemu społeczeństwu po tzw. okrągłym stole i po wejściu Polski do UE, są bądź całkowicie przemilczane w mediach i wyrugowane z podręczników szkolnych, bądź zepchnięte na absolutny margines”.

Duchowny – jak sam wyjaśniał – spotykał się z prośbami o nową publikację nie tylko w otrzymywanych listach, ale i podczas spotkań autorskich w Polsce, a także w USA, Kanadzie, Francji, Belgii, Holandii, Austrii i Niemczech.

Czytelników – mówił autor – interesuje przede wszystkim najnowsza historia, a zwłaszcza sprawy, które „ze względu na poprawność polityczną narzuconą naszemu społeczeństwu po tzw. okrągłym stole i po wejściu Polski do UE, są bądź całkowicie przemilczane w mediach i wyrugowane z podręczników szkolnych, bądź zepchnięte na absolutny margines”.

Część z blisko 50 tekstów autor napisał specjalnie na potrzeby książki, a część jest rozszerzeniem myśli zawartych w publikacjach księdza, zamieszczonych na łamach takich mediów jak kwartalnik „Opcja na prawo”, dwumiesięcznik „Misyjne Drogi” i tygodnik „Do Rzeczy” oraz w biuletynach organizacji patriotycznych i kresowych, a także w portalach internetowych Prawy, RMF 24, Wirtualna Polska.

Pierwszy artykuł w „Żywej Historii” – „Strzały w Bośni zmieniły porządek Europy” – przypomina o początku I wojny światowej, której setna rocznica przypadła w 2014 r. Później autor wspomina wydarzenia z czasów Wielkiej Wojny, odzyskanie niepodległości, wojnę polsko-bolszewicką, czasy II wojny światowej, PRL-u.

Ks. Isakowicz-Zaleski szczególne miejsce poświęca historii Ormian głównie dlatego, że w tym roku przypada setna rocznica ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim. „Napisałem czym było ludobójstwo, dlaczego wymordowano Ormian – chrześcijan na terenie Turcji, i dlaczego Turcja do dziś nie przyznaje się do tego” – mówił ks. Isakowicz-Zaleski i dodał: „Problem zagłady Ormian jest nieustannie ważny, bo dziś też jesteśmy świadkami ludobójstwa chrześcijan, dokonywanego przez islamistów na Bliskim Wchodzie”.

Ks. Isakowicz-Zaleski: W rozdziałach o Kresach są ciekawostki związane nie tylko z ludobójstwem Polaków, ale także z najnowszymi wydarzeniami, więc i moja ocena obecnej sytuacji, dlaczego politycy boją się tej prawdy, także tej o Kresach Wschodnich.

Interesująca wydaje się tematyka Kresów Wschodnich. „W rozdziałach o Kresach są ciekawostki związane nie tylko z ludobójstwem Polaków, ale także z najnowszymi wydarzeniami, więc i moja ocena obecnej sytuacji, dlaczego politycy boją się tej prawdy, także tej o Kresach Wschodnich” – tłumaczył autor.

Wśród tekstów, na które ks. Isakowicz-Zaleski zwrócił uwagę, jest felieton „Banderowcy w nowym rządzie Ukrainy”, który miał być opublikowany w „Gazecie Polskiej”, jednak ze względu na cenzurę – jak wyjaśnił ksiądz – nigdy się nie ukazał. W artykule tym ks. Isakowicz-Zaleski twierdzi, że przyznanie nacjonalistom ważnych stanowisk w państwie nie wróży niczego dobrego Ukrainie. Autor wymienia również nazwiska „czcicieli UPA”.

Książka ma przypomnieć polskiemu czytelnikowi o tym, że cała kultura europejska i światowa oparta jest na wzajemnym szacunku i tolerancji, w tym tej wobec innych wyznań, zaś zagłada wielu cywilizacji, nie tylko chrześcijańskich, wynika z opętańczych ideologii, zgodnie z którym należy niszczyć.

Dochód ze sprzedaży „Żywej Historii” jest przeznaczony na rozbudowę Fundacji im. Brata Alberta, której autor książki jest prezesem.

Zapytaj o przedmiot

Żywa historia