TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Antychryst. Przegląd historyczny

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 65,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Nadzieją Wydawcy jest, by niniejsza książka choć trochę ochronić mogła polskiego czytelnika, a przede wszystkim katolika, przed protestancką egzegezą i mnożącymi się w mediach sensacyjnymi spekulacjami żurnalistów dotyczącymi Antychrysta. Wydaje się, że spośród katastroficznych wydarzeń ostatnich kilku dekad, charakter przełomowy przypisywany jest unicestwieniu nowojorskich wież w 2001 roku, konklawe roku 2013 i ogłoszeniu w 2020 roku pandemii, której celem nie było zwalczenie choroby, lecz raczej masowe szczepienia, przy czym nie starano się nawet ukryć faktu, że cała akcja została zaplanowana i jest początkiem tzw. Wielkiego Resetu, którego cel streszcza slogan „Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy” Jedynym bowiem bezspornym skutkiem tych szczepień okazał się lawinowy wzrost liczby innych chorób i zgonów, zaś z dotychczasowych badań wynika, że „szczepionki” zawierające syntetyczne mRNA mogą nieodwracalnie zmienić ludzki genom. Zarówno sprawcze, jak i celowe przyczyny tych wydarzeń zasługują na poważną dyskusję wspartą niepodważalnymi dowodami. Mamy tu bowiem do czynienia z supremacją Zła w świecie w wymiarze do tej pory nieznanym. Dlatego te i wiele innych zdarzeń, włączając katastrofy przyrodnicze, czy choćby wzbudzające sensację przygotowania Żydów do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej, w których tle trwa rzeź Palestyńczyków w Gazie, skłaniają wielu do przypuszczeń lub twierdzenia wprost, iż weszliśmy w czas wydarzeń opisanych przez św. Jana Apostoła zarówno w Apokalipsie, jak i jego Listach, ostrzegających przed Antychrystem. Zaangażowanie zaś Franciszka w „walkę” o pokój, braterstwo, ochronę klimatu oraz stanowisko, jakie zajmuje wobec osób trwających w grzechach sodomskich i cudzołóstwie – dopełniają miary tych projekcji.

Zapytaj o przedmiot

Antychryst. Przegląd historyczny