TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Historia antykultury

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 70,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Wydanie nowe i poprawione.

Antykultura to nurt ideologiczny, którego celem jest pozbawienie ludzi etosu pracy, tożsamości i więzi społecznych i cofnięcie ludzkości do poziomu przedkulturowej wspólnoty pierwotnej. Jej podstawę stanowi marksizm – ideologia sformułowana w XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, która w wyniku kolejnych rewizji przybrała współczesną formę teorii krytycznej i teorii gender.

Historia antykultury to pierwsza próba uzupełnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy o mechanizmach życia społecznego, historii kultury i historii antykulturowego marksizmu.

Książka ta daje podstawy wiedzy społecznej, tj. wiedzy o życiu społecznym, jaką powinien dysponować każdy człowiek osiągając wiek dojrzałości, otrzymując dowód osobisty i prawo wyborcze, czyli prawo do współdecydowania o zasadach życia społecznego. Bez tej bowiem wiedzy nie można świadomie podejmować wyborów, których skutki dotyczą całego społeczeństwa.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Jeśli demokracja nie ma być fikcją (a nie musi), to każdy człowiek osiągając wiek wyborczy powinien posiadać wiedzę umożliwiającą weryfikację oferowanych mu ideologii. Taką wiedzę nazywam wiedzą społeczną - niezależną od światopoglądu wiedzę o faktach i obiektywnych mechanizmach życia społecznego. Ponieważ tak rozumiana wiedza społeczna uniemożliwia manipulowanie społeczeństwem, żadna władza nie jesty zainteresowana w jej tworzeniu i popularyzacji, dlatego społeczeństwo musi samo stworzyć własny system upowszechniania wiedzy społecznej.

CO TO JEST WIEDZA SPOŁECZNA

CZĘŚĆ I: POJĘCIA PODSTAWOWE

Tym, co umożliwiło marksizmowi zdominowanie kultury europejskiej i jej stopniowy rozkład było opanowanie języka i zmiana ukształtowanej w wielowiekowym procesie treści fundamentalnych dla tej kultury pojęć. W rezultacie cieszące się autorytetem i społecznym zaufaniem instytucje kultury zmieniły swoją treść, a zatem i cel działania i zachowując autorytet stają się elementem jej rozkładu.

W panującym chaosie pojęciowym nie jest możliwy rzetelny opis rzeczywistości, a tym bardziej rzeczowa na jej temat dyskusja, dlatego historia kultury i antykultury musi być poprzedzona wyjaśnieniem, jaka jest treść pojęć, za pomocą których opisujemy rzeczywistość.

NATURA, ZWIERZĘ, CZŁOWIEK, BÓG

LUDZKIE DZIAŁANIE

WOLNOŚĆ I PRZYMUS

KULTURA I CYWILIZACJA

EKONOMIA WOLNOŚCI

Wolność realna 83

Dobrobyt 84

Praca 85

Kradzież 86

Rynek 88

Pieniądz 95

System kradzieży zorganizowanej 106

CZĘŚĆ II: ERRATA DO HISTORII KULTURY

W antykulturowej wizji dziejów przyczyną wszelkiego zła jest kultura utrwalająca system dominacji i deformująca naturalną ludzką psychikę, a źródłem najbardziej zdegenerowanej kultury jest katolicyzm i instytucja Kościoła katolickiego. W antykulturowej narracji siły postępu miały zawsze tylko jednego jedynego wroga - chrześcijaństwo, a po jego podziale - katolicyzm. Narracja ta jednak nie wyjaśnia, dlaczego tylko europejska kultura chrześcijańska stworzyła cywilizację wysokich technologii, powszechnego dobrobytu i wolności, a nie stworzyły jej inne kultury, których rozwoju nie hamowało chrześcijaństwo. Brak odpowiedzi na to pytanie skłania do wniosku, że powszechnie obowiązująca, antykulturowa narracja jest fałszywa, a wiedza społeczna o historii europejskiej kultury wymaga istotnej korekty.

WPROWADZENIE

Instytucje zła 110

Fundamentalne pytanie 112

Historia kultury czyli „czegośtam" 113

Czym zajmują się historycy 119

Co to jest kultura europejska? 124

Stara i nowa periodyzacja 125

EPOKA PRZEDKULTUROWA

KULTURA PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKA

Człowiek tworzy – sztuka paleolityczna 137

Człowiek się modli – architektura mezolityczna 140

Człowiek pracuje – rewolucja neolityczna 143

Człowiek kradnie – pierwsze mury obronne 150

Człowiek organizuje kradzież – imperia 151

Wieki ciemne 162

Starożytność klasyczna – od oikos do imperium 163

Starożytność późna – upadek imperium 172

Wczesne średniowiecze – odtwarzanie imperium 183

Podział i upadek cesarstwa Franków 188

Odbudowa cesarstwa rzymskiego 189

Cesarstwo a kościół 189

KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA

Bilans starożytności - antyczny antyetos 190

Wczesne chrześcijaństwo 212

Religa cesarska 216

Antropologia wczesnochrześcijańska 221

Feudalizacja Kościoła i pierwszy kryzys 229

Rozpad cesarstwa i wieki ciemne Kościoła 229

Początek kultury chrześcijańskiej 231

Pokój i Rozejm Boży 231

Reformy gregoriańskie 232

Spór o inwestyturę 233

Dominacja i rozkwit 234

Krucjaty 235

Renesans XII wieku 235

Gotyk 243

Średniowieczna antropologia chrześcijańska 242

Inkwizycja 244

Kryzys XIII i XIV wieku – trzeci kryzys 250

Próby zjednoczenia i schyłek Bizancjum 260

KULTURA ANTYCHRZEŚCIJAŃSKA

Pieniądz, wojny, banki - krępująca moralność 262

Renesans greckiego poganizmu – Pleton 263

Poganizacja chrześcijaństwa 264

Mit humanizmu 268

Renesans ciemnoty i zabobonu 269

Symboliczne narodziny antropologii 272

Papiestwo renesansowe 272

KONFLIKTY NOWOŻYTNOŚCI

Konflikt o niewolnictwo - nowa antropologia 277

Konflikt o wolną wolę - Reformacja 287

Schizma anglikańska 291

Konflikt o absolutyzm 292

Konflikt o racjonalność 297

Konflikt o źródła moralności 302

Konflikt o postęp 310

Konflikt o wyzysk 314

Konflikt o szkolnictwo 327

CZĘŚĆ III: HISTORIA ANTYKULTURY

Antykultura jest ideologią władzy pasożytniczych elit nad pragnącym nieograniczonej wolności, ale pozbawionym zdolności do pracy społeczeństwem.

Warunkiem realnej wolności, czyli możliwości działania zgodnie z własna wolą, jest dobrobyt, czyli dostępność dóbr, ponieważ bez posiadania dóbr człowiek nie może nie tylko działać, ale nawet przeżyć.

Jeśli człowiekowi w procesie wychowania uniemożliwi się zdobycie kwalifikacji i zdolności do pracy produkującej pożyteczne dobra, to taki człowiek dla osiągnięcia realnej wolności musi potrzebne mu dobra ukraść tym, którzy je produkują i musi poprzeć taką ideologię (i taką władzę polityczną), która organizuje system legalnej kradzieży.

Warunkiem trwałości takiego systemu jest pozbawienie producentów możliwości oporu przeciwko wyzyskowi. Marksizm klasyczny przedstawił program zdobycia i trzymania władzy przez komunistów za pomocą zrewoltowanego tłumu i fizycznego terroru, jednak program ten został odrzucony przez kulturowe i racjonalne społeczeństwo.

Stworzony w Instytucie Badań Społecznych we Frankfurcie n/Menem nowy marksizm nazwany teorią krytyczną stworzył nowy program, którego celem było zniszczenie etosu pracy i etosu wspólnotowego, jednak ta nowa ideologia poniosła klęskę w konfrontacji z kulturowym społeczeństwem.

Dopiero marsz przez instytucje umożliwił zmianę systemu wychowania nowych elit pozbawionych zdolności do pracy i uzależnionych od systemu kradzieży i zmianę ludzkiej mentalności umożliwiającej stosowanie psychicznego terroru wobec producentów.

Jednak system pasożytniczy musi doprowadzić społeczeństwo do ekonomicznego upadku i do społecznego buntu. W calu stworzenia systemu fizycznego terroru umożliwiającego tłumienie takiego buntu podjęto realizację projektu Unii Europejskiej.

PREHISTORIA MARKSIZMU

Liberalizm polityczny i ekonomiczny 333

Bloki ideologiczne 336

Pierwsze programy naprawcze 337

Utopie utopijne 341

MARKSIZM KLASYCZNY - UTOPIA REALNA

Program - Manifest Partii Komunistycznej 344

Misja komunistów i cel komunistów 345

Program na przyszłość 346

Historia rozbicia ruchu lewicowego 347

Przyczyny klęski marksizmu 349

Etyka protestancka a duch kapitalizmu 352

Etyka katolicka a duch kapitalizmu 358

Prawo do lenistwa 360

Cel marksizmu 361

Antropologia ewolucjonistyczna 362

Ewolucjonizm społeczny i kulturowy 368

Religia 373

Renesans ezoteryzmu i okultyzm 375

Rasizm 377

Teza o konflikcie religii i nauki 378 MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY

Pierwsza klęska marksizmu w XX wieku 386

Szkoła frankfurcka 388

Pierwsza rewolucja seksualna 389

Teoria krytyczna 396

Pierwsza rewolucja antykulturowa 405

Druga rewolucja seksualna i jej klęska 407

Rewolucja kontrkulturowa i jej klęska 410

Nowa duchowość i nowe ruchy religijne 419

Rewizja teorii krytycznej 423

Finansowanie ekonomicznej fikcji 425

Antropologia antypozytywistyczna 427

MARKSIZM SEMANTYCZNY

Zwrot lingwistyczny 458

Teoria dyskursu 460

Rozbrajanie przeciwnika 463

Kult niekompetencji 466

Nowy konflikt – homo-proletariat 467

Freud i Reich o homoseksualizmie 468

Granica tolerancji i eskalacja konfliktu 472

Kult(ura) bełkotu - afera Sokala 473

EUROKOMUNIZM

Altiero Spinelli i Manifest z Ventotene 476

Warunki integracji europejskiej 478

Pierwsza euforia i potknięcie integracji 482

MARKSIZM MAGICZNY

Tożsamość jako źródło konfliktów 484

Ideologia gender 485

Rewolucja kibucowa i Melford Spiro 489

Money i przypadek Reimera 492

Nauka o założeniach gender 494

Magiczny performatywizm 495

Patologizacja życia społecznego 498

Społeczeństwo otwarte na oścież 500

SKĄD TEN POŚPIECH - KULEJĄCA INTEGRACJA

Biała księga komisji europejskiej 504

Wartości europejskie i europejska religia 504

Islamski podbój na życzenie 508

Czym jest współczesny marksizm 509
 • Antropologia antykulturowa 511
 • Powojenny marksizm zachodnioeuropejski 511
 • Antropologia neoewolucjonistyczna 513
 • Socjobiologia 517
 • Antropologia konstrukcjonistyczna 518
 • Antropologia magiczna 520
 • Antropologia ciała 523
 • ZAKOŃCZENIE
 • Zapytaj o przedmiot

  Historia antykultury