TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Oświęcimskie niemieckie, czy też Cieszyńskie polskie

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 22,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Doskonałe, fachowe opracowanie historyczne Konecznego, który został poproszony przez specjalny Komitet obywatelski o napisanie rozprawy, która ukazałaby prawdziwą historię ziemi oświęcimskiej i cieszyńskiej na tle dziejów Śląska.

Bardzo ciekawa lektura biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację na Śląsku, gdzie niemiecka piąta kolumna, podobnie jak i w tamtym czasie, manipulując faktami i korzystając z niewiedzy, próbuje znów oderwać te ziemie od Polski.

W przedmowie do książki Komitet zawarł poniższe wyjaśnienia:

Wojna, niewątpliwie największa i najkrwawsza w dziejach ludzkości, w której stanęły przeciw sobie do walki prawie wszystkie cywilizowane narody, milionowe ofiary w ludziach, miliardowe straty w dorobku społecznym, obudziły wreszcie w narodach i państwach poczucie sprawiedliwości i uznanie zasady, że każden naród, mały czy wielki, ma prawo stanowić sam o sobie, ma prawo do wolności, do samoistnego bytu politycznego i rozwoju cywilizacyjnego. Wyrobienie się tego poczucia obudziło w nas początkowo nadzieję, a później, z rozwojem wypadków, prawie pewność, że państwa Europy, nie mogąc nam wynagrodzić krzywdy, żeby się silniej nie wyrazić, jaką nam zrobiły, zwrócą nam to, czego nas przemocą pozbawiły. I stanęła przed oczyma duszy naszej wolna Polska, zjednoczone w jeden organizm państwowy wszystkie ziemie, na których rozbrzmiewa mowa polska i widzieliśmy już silną Polskę zasiadająca w radzie narodów i dążącą z nimi wspólnie do kulturalnego i etycznego podniesienia ludzkości.

Toteż, jeżeli nie zaniepokojenie, to oburzenie wywołały w całej Polsce, a przedewszystkiem w bezpośrednio interesowanych dzielnicach, uchwały rad gminnych miast Biały, Bielska, Cieszyna i Opawy, wieców zwoływanych przez wrogie nam jednostki, memoryały wnoszone do władz centralnych, wszystkie nie tylko odmawiające nam praw do księstwa Cieszyńskiego, ale żądające przyłączenia do Śląska, z zamiarem odłączenia od Polski byłych księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, a co najmniej miasta Biały z sąsiedniemi gminami. Ruch ten dla nas tak wrogi, zresztą nie nowy, znalazł, rzekomo naukowe, mocno tendencyjne umotywowanie w artykule Dr. Gerharda Seeligera, zamieszczonym w listopadzie 1916. roku w czasopiśmie "Petermanns Mitteilungen"

Oburzeniu wywołanemu temi uchwałami dał wyraz cały naród, za inicyatywą miasta Oświęcimia, które pierwsze uchwałą rady gminnej z 14. lutego 1917. roku zaprotestowało uroczyście przeciwko nieuprawnionym roszczeniom i wezwało inne miasta i powiaty zagrożonych kresów do współdziałania.

Interesowane bezpośrednio miasta: Andrychów, Kęty, Wadowice, Zator i Żywiec i powiaty: Biała, Wadowice i Żywiec, a ponadto reprezentacye ludności polskiej w Białej, uchwałami swojemi również przeciw roszczeniom tym wniosły protesta.

Delegaci miast tych i powiatów zebrali się po raz pierwszy dnia 2. kwietnia 1917. roku w Białej, gdzie wybrali komitet, któremu powierzono prowadzenie akcyi obronnej. Do komitetu weszli reprezentanci bezpośrednio interesowanych powiatów i gmin, Książęco-biskupiego Konsystorza i Związku społeczno-narodowego. Komitet ukonstytuował się w ten sposób, że wybrano prezesem Hr. Stefana Bobrowskiego, marszałka powiatu wado-wickiego, wiceprezesami Romana Mayzla, Roberta Hana, Leopolda Deimla, Dr. Dziewońskiego i Mińkińskiego, zaś członkami komitetu Dr. Stanisława Łazarskiego, Dr. Antoniego Wereszczyńskiego, Dr. Stefana Idzińskiego, Orłowskiego, Romana Koestlicha, Stanisława Mertę i delegata Książęco-biskupiego Konsystorza.

Po ogłoszeniu pierwszych uchwał komitetu przystąpił do naszej akcyi kraj cały i w uchwałach rad gminnych i powiatowych, w uchwałach związków i stronnictw politycznych, tudzież towarzystw, bądź to nam pisemnie udzielonych, bądź w gazetach ogłoszonych, odparł nieuzasadnione pretensye do księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, a zażądał przyłączenia księstwa Cieszyńskiego. Odnośne memoryały przesłaliśmy Kołu polskiemu, jako w pierwszym rzędzie powołanemu do obrony najżywotniejszych interesów Kraju, oraz Ministrowi dla Galicyi i Wydziałowi Krajowemu.

Równocześnie i równolegle rozwinęła się takaż akcya w księstwie Cieszyńskiem.

Komitet nasz uchwalił ponadto uprosić Wgo Dr. Feliksa Konecznego o napisanie broszury, w którejby, na podstawach naukowych, odparte zostały twierdzenia wrogich nam żywiołów a wykazane prawa nasze do tych księstw.

Pracę tę Dr. Feliksa Konecznego, za którą mu komitet na miejscu tem serdeczne składa podziękowanie, przedłożymy miarodajnym czynnikom, dla użycia jej we właściwej chwili; oddajemy ją całemu narodowi, a tłómaczenie niemieckie, które równocześnie wydajemy, przeznaczamy dla naszych najbliższych sąsiadów, aby się mogli przekonać, na jak mylnych podstawach i naciąganych wnioskach historycznych oparli swoje pretensye do rzeczonych księstw.

KOMITET.

Zapytaj o przedmiot

Oświęcimskie niemieckie, czy też Cieszyńskie polskie