TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Bestseller

Katechizm Rzymski. Tom 1 O wierze. Katechizm Soboru Trydenckiego wydany z rozkazu św. Piusa V

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 46,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Katechizm Rzymski. Tom 1 O wierze. Katechizm Soboru Trydenckiego wydany z rozkazu św. Piusa V

Publikacja powstała na podstawie ostatniego polskiego wydania Katechizmu Rzymskiego (wydanie II Kraków, 1880 r.), z wykorzystaniem wydania I (Jasło, 1866r.). Aprobata I wydania: Przemyśl, 14.12.1865 L. 503.; Aprobata II wydania: Imprimatur Albinus Eppus. 22.12.1879, Kraków. Szczegółowy wykaz wykorzystanych pozycji książkowych znajduje się na końcu zbioru (Bibliografia).

Szczegółowe informacje o zezwoleniach nadanych przez Władze Kościelne znajdują się na stronie nr 10. KATECHIZM RZYMSKI

(Katechizm Trydencki, Katechizm Soboru Trydenckiego, łac. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos)

Pierwszy oficjalny Katechizm katolicki. Zawiera streszczenie dok- tryny Kościoła katolickiego, ogłoszony został w 1566 r. przez papie- ża Piusa V, na życzenie Soboru Trydenckiego i z wykorzystaniem jego uchwał. Katechizm przeznaczony był zasadniczo dla ducho- wieństwa parafialnego (zwłaszcza proboszczów) jako pomoc przy nauczaniu prawd wiary; szeroko używany do XIX w. W czterech głównych częściach objaśnia: Skład Apostolski (tom I O Wierze), Sakramenty (tom II), Dekalog i Modlitwę Pańską (tom III). Przedstawiamy Państwu Tom I Katechizmu Rzymskiego najbardziej popularnego Katechizmu w dziejach Kościoła, wielokrotnie wznawianego na przestrzeni wieków.

Ostatnie polskie wydanie tegoż Katechizmu przypada na rok 1880 (wydanie II Kraków) i 1866 (wydanie I Jasło). Oba katechizmy stanowiły poprawione i uwspółcześnione wznowienie Katechizmu Rzymskiego, który wydawany był wielokrotnie w poprzednich wiekach.

Niniejszy Katechizm przygotowano na podstawie ostatniego polskie-go wydania (Kraków, 1880 r.), jedynie w miejscach wątpliwych i nieczytelnych korzystano z wydania z 1866 r.

Zachowano niezmiennie słownictwo z ostatniego polskiego wydania, poprawiono jedynie zauważone błędy w odnośnikach do Pisma Świętego (omyłki co do nazwy ksiąg, numeracji rozdziałów i wersetów prawdopodobnie powstałe w wyniku błędu redakcji lub drukarni) oraz rozwinięto niektóre skróty (takie jak Chr. Chrystus, Duch św. Duch Święty i tym podobne).

W niniejszym wydaniu zachowano dawną formę zapisu sigli biblijnych. Dla wygody czytelnika, na końcu zbioru umieszczono spis skróconych form zapisów nazw ksiąg użytych w Tomie I (w kolejności alfabetycznej) w porównaniu z dzisiejszą formą zapisu.

Zapytaj o przedmiot

Katechizm Rzymski. Tom 1 O wierze. Katechizm Soboru Trydenckiego wydany z rozkazu św. Piusa V