TELEFON i FAX DO NASZEJ KSIĘGARNI
227580359 (+48227580359)

Wyszehradzkie przymierze w świetle dyktatu pokojowego w Trianon

Wysyłka 2 dni robocze
Cena 26,00
Twitter LinkedIn Wykop Facebook
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Historyczna przeszłość narodów środka Europy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Drogi prowadzące do Trianon i sam Trianon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Inne wielkie traktaty pokojowe i Trianon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Jedynie Polska nie ratyfikowała dyktatu pokojowego w Trianon . . 39

Trianon (wiersz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Pierwsze skutki traktatu w Trianon ? ciąg dalszy polityki siły . . . . 55

Wyszehradzkie przymierze, koło ratunkowe po Trianon . . . . . . . . . . . . . . . 63

Życiorys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

W roku ubiegłym, 2020, w setną rocznicę dyktatu pokojowego w wersalskim Trianon, napisałem historię tego dyktatu i dróg prowadzących do niego. Jednocześnie wyjaśniłem w przeciwieństwie do szeregu węgierskich historyków, iż nie Węgrzy jako naród są winni tej grabieży w sytuacji, kiedy przez stulecia broniąc siebie, równocześnie bronili razem z Polakami chrześcijańskiej Zachodniej Europy. Na skutek tego dwukrotnie utracili olbrzymią część swej własnej ludności, a jednocześnie, nie posiadając od XVI wieku własnej państwowości, nie mogli prowadzić odpowiedniej polityki ludnościowej. Będąc od końca XVII wieku całkowicie wchłonięci przez monarchię austriacką, stali się krajem wielonarodowościowym. a w nim mniejszością, terytorialnym łupem dla innych narodów. Taką wiedzę o Trianon, uważam, należałoby rozpowszechniać wśród ludności węgierskiej całej Niecki Karpackiej. Wiedza ta byłaby ważna i potrzebna, ponieważ twierdzenia o węgierskiej winie w przypadku Trianon są błędne, jeżeli nie bierze się pod uwagę historycznych praprzyczyn, które tu po- krótce wyszczególniłem. W analogiczny sposób nieprawdą był też socjalistyczny slogan: "Magyarország, Hitler utolsó csatlósa" (Węgry, ostatni sojusznik Hitlera), czy też slogan socliberalny "merjük kicsik lenni" (ośmielajmy się być mali), wprowadzające do psychiki społeczeństwa węgierskiego poczucie małości i nieprzydatności na wielkiej arenie światowej. Tymczasem Węgrzy byli i są narodem wyróżniającym się w świecie, narodem wielkim, ważnym, niezależnie od trianońskiej tragedii, wielkości terytorialnej czy liczby ludności. bierze się pod uwagę historycznych praprzyczyn, które tu pokrótce wyszczególniłem. W analogiczny sposób nieprawdą był też socjalistyczny slogan: „Magyarország, Hitler utolsó csatlósa” (Węgry, ostatni sojusznik Hitlera), czy też slogan socliberalny „merjük kicsik lenni” (ośmielajmy się być mali), wprowadzające do psychiki społeczeństwa węgierskiego poczucie małości i nieprzydatności na wielkiej arenie światowej. Tymczasem Węgrzy byli i są narodem wyróżniającym się w świecie, narodem wielkim, ważnym, niezależnie od trianońskiej tragedii, wielkości terytorialnej czy liczby ludności.

Zapytaj o przedmiot

Wyszehradzkie przymierze w świetle dyktatu pokojowego w Trianon